2020 – Pokémon

Byli jsme přijati do tréninkového centra, abychom se stali trenéři Pokémonu. Oddíl, který posbírá nejvíce Pokémonů, tak vyhraje celotáborovu hru.