16/7/2016

V sobotu po příjezdu do tábora to tu vypadalo jako v mraveništi. Všude se to zmateně hemžilo, chodilo sem, tam, zpátky a zase jinam. Nosily se kufry a každý už chtěl vědět, který stan nebo pokoj bude ten jeho. Pomalu se vše uklidnilo, děti se zabydlely a po večeři se seznámily s tématem celo táborové hry ANGRY BIRDS. I přes mírný déšť je po setmění čekalo zasloužené překvapení, jenž děti sledovaly z přístřeší stanů. Náměstíčko areálu rozzářila ohnivá show.