Tyto, řádně vyplněné, dokumenty, prosím, odevzdejte při odjezdu na tábor.

  • List účastníka – vyplňte, prosím, až těsně před odjezdem. Vytištěné a podepsané je nutné vzít přímo na tábor.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti – vyplněné a vytištěné nechte potvrdit lékařem (vzhledem k současné situaci čekáme na aktuální verzi, která bude splňovat požadované náležitosti, včas sem bude nový dokument vložen).
  • Souhlas GDPR – vyplněné a vytištěné, prosím, podepište (pozor – dokument má dvě strany).