Tyto, řádně vyplněné, dokumenty, prosím, odevzdejte při odjezdu na tábor.

  • Potvrzení o bezinfekčnosti – vyplňte, prosím, až v den odjezdu. Vytištěné a podepsané je nutné vzít přímo na tábor.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti – vyplněné a vytištěné nechte potvrdit lékařem.

  • Souhlas GDPR – vyplněné a vytištěné, prosím, podepište (pozor – dokument má dvě strany).